Queer amsterdam

[language-switcher]

OVER ONS

Visie Queer Amsterdam

Queer Amsterdam staat voor het bevorderen van gelijkwaardigheid, het bestrijden van kansenongelijkheid en het versterken van de sociaal-maatschappelijke en economische positie van álle mensen die zich identificeren als LGBTQIAP+. Queer Amsterdam vindt het belangrijk om gender los te laten, verbinding te vinden bij elkaar en bewustwording te creëren vanuit een intersectioneel perspectief. Anti-discriminiatie op alle vlakken is één van onze kernwaardes.

Het credo is: By Queers, for Queers. 

In de geschiedenis is er lang over onze identiteit, levens en lichamen besloten vanuit een heteronormatief en koloniaal perspectief. Dit willen wij actief tegengaan, door leden van onze community serieus te nemen wat betreft hun kennis, kunde en ervaringen. Wij voelen ons verantwoordelijk voor onze community, omdat wij deel uit maken van de community. Een speciale focus gaat uit naar BIPOC (Black, Indigenous, People of Color) LGBTQIAP+ personen en trans personen. Daarbij krijgen andere groepen binnen de LGBTQIAP+ community die behoren tot de meest gemarginaliseerde ook aandacht. Te denken valt aan LGBTQIAP+ vluchtelingen, LGBTQIAP+ mensen met een beperking of een handicap, LGBTQIAP+ sekswerkers en intersex personen.

Eén van de lange termijn doelen van QA is om (internationaal gezien) een voortrekkersrol in te nemen en een sterk solidariteit netwerk op te zetten. Dan bedoelen we vooral het versterken van de sociaal maatschappelijke positie van de LGBTQIAP+ gemeenschap; dat doen we onder meer door vanuit een niet-westers en intersectionele visie te werken en meerdere emancipatoire bewegingen aan elkaar te koppelen. Dekolonisatie is daar een belangrijk onderdeel van. Voor de kolonisatie van het globale zuiden waren er al veel groepen die Queer, trans en non-binair waren: het is belangrijk om die te erkennen en te eren.

Omdat Queer Amsterdam Pride als een middel ziet om meer safe(r) spaces te creëren, kansengelijkheid op de kaart te zetten en de economische positie van onze community te versterken. Het is daarom belangrijk om de connectie te maken met sociale domeinen zoals educatie, zorg, wonen, en werkgelegenheid. Tijdens deze eerste editie in 2023 beginnen we met sport. In het Amsterdams Akkoord stond beschreven dat we intensiever en efficiënter gebruik van sportparken, gymzalen en sporthallen en deze ook veiliger willen maken voor onze community wanneer het gaat om LGBTQIAP+-acceptatie, anti-discriminatie en het tegengaan van seksuele intimidatie. Op die manier streven we naar een toekomst waarbij iedereen op een gegeven moment veilig kan sporten! Daarnaast vinden we het belangrijk dat de locaties betaalbaar zijn. Omdat er nog steeds kansenongelijkheid heerst binnen de LGBTQIAP+ community, zorgt dat voor een financiële drempel voor veel mensen. Als laatste hebben de locaties die vooral door mensen met een migratieachtergrond bezocht worden, prioriteit. Met betrekking tot veiligheid, zullen wij met safe(r) spaces richtlijnen werken,

Al met al streeft Queer Amsterdam naar een Pride waarbij de macht en zeggenschap vanaf onderop wordt bepaald. De organisatie neemt een coördinerende en faciliterende rol aan (in plaats van een sturende) en probeert er voor te zorgen dat alle stemmen in de gemeenschap een plek krijgen. Er is eenheid in diversiteit die wordt gegarandeerd door een visie die verbinding en samenwerking centraal stelt. Dit kader is opgesteld door het bestuur en de directie en biedt handvatten, maar vooral veel ruimte voor zeggenschap, autonomie en onafhankelijkheid. Wij zien de Pride als een middel ten behoeve van het doel, namelijk: het bewerkstelligen van gelijkwaardigheid en bestrijden van ongelijkheid voor de LGBTQIAP+ community in Amsterdam en Nederland (en het liefst daarbuiten).

Scroll naar boven