Pers

Een Queer & Pride 2023 editie in Amsterdam

AMSTERDAM, 11 juli 2023 – Het Queer en Pride festival brengt een historisch, zinderend en inhoudelijk programma naar Amsterdam deze zomer. Stichting Queer Amsterdam organiseert dit evenement op locaties als Podium Mozaïek, Tolhuistuin, Bijlmer Parktheater en Theater Meervaart. De aftrap is op 22 juli met de jaarlijkse Pride Walk. Die begint in het hart van de hoofdstad en eindigt feestelijk op het Museumplein met het Queer Fest. Queer & Pride stelt de LHBTIQ+ gemeenschap in staat om zich op allerlei manieren te uiten en van zich te laten horen. Het Queer festival duurt tot en met de sportieve afsluiting op vrijdag 28 juli 2023, waarna Stichting Pride Amsterdam de programmering overneemt tot 6 augustus.

Het programma van Queer Amsterdam is gevarieerd samengesteld, door, voor en steeds in samenspraak met de LHBTIQ+ -gemeenschap. Van een festival op het Museumplein tot een tweedaagse conferentie waar de gemeenschap aan het woord komt en politici, beleidsmakers en anderen uitgenodigd worden. De drie centrale thema’s die door het gehele programma lopen zijn: antidiscriminatie, gelijkwaardigheid en internationale solidariteit. De gehele week kunnen bezoekers deelnemen aan verschillende muziek-, film-, debat- en sportactiviteiten. Queer & Pride 2023 brengt het allemaal! Speciale aandacht is er voor de Zwarte LHBTIQ+ gemeenschap, trans personen en sekswerkers, die van meet af aan onlosmakelijk onderdeel uitmaken van de queer-gemeenschap én het protest dat Pride in de kern is. 

Queer & Pride stond bij de oprichting onder leiding van medeoprichter Aynouk Tan, maar het voorzittersstokje is in onderling overleg overgedragen aan Naomie Pieter. De stichting is de vertrekkend voorzitter zeer erkentelijk voor de tijd en moeite die Aynouk Tan vanaf het allereerste begin in dit project gestoken heeft. Samen zullen Tan en Stichting Queer Amsterdam zich blijven inzetten voor de LGBTQIAP+ gemeenschap in het algemeen, en voor mensen die meervoudige discriminatie ervaren op basis van o.a. huidskleur, religie, nationaliteit, migratieachtergrond of lichamelijke dan wel mentale beperking in het bijzonder. 

Naomie Pieter: “Gelijkheid zorgt nog altijd niet voor gelijke behandeling van met name de LHBTIQ+ gemeenschap van kleur. Met Queer & Pride streven we ernaar daar verandering in te brengen. Het evenement is geen doel op zich, maar vooral een middel om bij te dragen aan een inclusiever Amsterdam, waar iedereen zichzelf kan zijn.”

Het Queer & Pride festival wordt een onvergetelijk evenement dat zich richt op inclusiviteit in Amsterdam en de acceptatie van de gehele LHBTIQ+ -gemeenschap. Iedereen die zich daarin kan vinden, is welkom op dit evenement dat z’n weerga niet kent in Nederland.

Noot aan de redactie: 

Zie voor het volledige programma: queer-amsterdam.org

Neem voor meer informatie en interviewverzoeken contact pers@queer-amsterdam.org 

Volg ons op Instagram @queer_amsterdam