Onze visie

Queer Amsterdam is ontstaan als een tegenbeweging tegen de gevestigde orde zodat de dringende oproep om verandering eindelijk beantwoord kan worden. De manier waarop onze samenleving verandert, zorgt ervoor dat de uitdagingen voor LGBTQIAP+ personen toeneemt. Hierdoor wordt de kloof tussen onze realiteit en onze utopie alleen maar groter. Toch is het hebben van een gemeenschap nu belangrijker dan ooit.

Wanneer we ons met elkaar verenigen, voeden we het idee dat elke stem die we verheffen en elke stap die we zetten bijdraagt aan een betere toekomst. Ga met ons mee op een reis van gezamenlijk verzet en empowerment, op weg naar een toekomst waarin we alles van jou volledig kunnen vieren. Door ons gezamenlijk te verzetten, weer op te laden en zelf te bepalen hoe onze toekomst eruit ziet, willen we onze gemeenschap ondersteunen in de strijd voor een toekomst waarin organisaties als Queer Amsterdam niet meer nodig zijn.

Ā 

Vergroot media

Het credo is: By Queers, for Queers.

In de geschiedenis is er lang over onze identiteit, levens en lichamen besloten vanuit een heteronormatief en koloniaal perspectief. Dit willen wij actief tegengaan, door leden van onze community serieus te nemen wat betreft hun kennis, kunde en ervaringen. Wij voelen ons verantwoordelijk voor onze community, omdat wij deel uit maken van de community. Een speciale focus gaat uit naar BIPOC (Black, Indigenous, People of Color) LGBTQIAP+ personen en trans personen. Daarbij krijgen andere groepen binnen de LGBTQIAP+ community die behoren tot de meest gemarginaliseerde ook aandacht. Te denken valt aan LGBTQIAP+ vluchtelingen, LGBTQIAP+ mensen met een beperking of een handicap, LGBTQIAP+ sekswerkers en intersex personen.

Ā 

Vergroot media

Waarom Queer Amsterdam?

EĆ©n van de lange termijn doelen van QA (Queer Amsterdam) is om (internationaal gezien) een voortrekkersrol in te nemen en een sterk solidariteit netwerk op te zetten. Dan bedoelen we vooral het versterken van de sociaal-maatschappelijke positie van de LGBTQIAP+ gemeenschap; dat doen we onder meer door vanuit een niet-westers en intersectionele visie te werken en meerdere emancipatoire bewegingen aan elkaar te koppelen. Dekolonisatie is daar een belangrijk onderdeel van. Voor de kolonisatie van het globale zuiden waren er al veel groepen die Queer, trans en non-binair waren: het is belangrijk om die te erkennen en te eren.

A new vision of Pride

Omdat Queer Amsterdam Pride als een middel ziet om meer safe(r) spaces te creƫren, kansengelijkheid op de kaart te zetten en de economische positie van onze community te versterken. Het is daarom belangrijk om de connectie te maken met sociale domeinen zoals educatie, zorg, wonen, en werkgelegenheid. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de locaties betaalbaar zijn. Omdat er nog steeds kansenongelijkheid heerst binnen de LGBTQIAP+ community, zorgt dat voor een financiƫle drempel voor veel mensen. Als laatste hebben de locaties die vooral door mensen met een migratieachtergrond bezocht worden, prioriteit. Met betrekking tot veiligheid, zullen wij met safe(r) spaces richtlijnen werken.

Al met al streeft Queer Amsterdam naar een Pride waarbij de macht en zeggenschap vanaf onderop wordt bepaald. De organisatie neemt een coƶrdinerende en faciliterende rol aan (in plaats van een sturende) en probeert er voor te zorgen dat alle stemmen in de gemeenschap een plek krijgen. Er is eenheid in diversiteit die wordt gegarandeerd door een visie die verbinding en samenwerking centraal stelt. Dit kader is opgesteld door het bestuur en de directie en biedt handvatten, maar vooral veel ruimte voor zeggenschap, autonomie en onafhankelijkheid. Wij zien de Pride als een middel ten behoeve van het doel, namelijk: het bewerkstelligen van gelijkwaardigheid en bestrijden van ongelijkheid voor de LGBTQIAP+ community in Amsterdam en Nederland (en het liefst daarbuiten).