Onze visie

Resisting, Recharging, Reinventing

Queer Amsterdam is ontstaan als een tegenbeweging tegen de gevestigde orde zodat de dringende oproep om verandering eindelijk beantwoord kan worden. De manier waarop onze samenleving verandert, zorgt ervoor dat de uitdagingen voor LGBTQIAP+ personen toeneemt. Hierdoor wordt de kloof tussen onze realiteit en onze utopie alleen maar groter. Toch is het hebben van een gemeenschap nu belangrijker dan ooit.

Wanneer we ons met elkaar verenigen, voeden we het idee dat elke stem die we verheffen en elke stap die we zetten bijdraagt aan een betere toekomst. Ga met ons mee op een reis van gezamenlijk verzet en empowerment, op weg naar een toekomst waarin we alles van jou volledig kunnen vieren. Door ons gezamenlijk te verzetten, weer op te laden en zelf te bepalen hoe onze toekomst eruit ziet, willen we onze gemeenschap ondersteunen in de strijd voor een toekomst waarin organisaties als Queer Amsterdam niet meer nodig zijn.

 

Resisting, Recharging, Reinventing

Resisting (verzetten)

Queer Amsterdam is geboren uit noodzaak. Als samenleving lijkt het alsof de minimale vooruitgang waar veel mensen hard voor hebben gewerkt steeds kleiner wordt. Veel van ons vechten al een lange tijd, en ook al lijkt het misschien alsof het de wijzer niet doet bewegen, het doet het wel! De impact van degenen die alsmaar vechten voor een betere collectieve toekomst is generaties lang voelbaar. Elke gewonnen strijd en elke stem die wordt gehoord is belangrijk. Ondanks alle tegenslagen blijft onze strijd voor vooruitgang weerklinken in de tijd en zorgt het voor een betere toekomst voor alle LGBTQIAP+ mensen. We verzetten ons samen, collectief.

Recharging (opladen)

Het worstelen met maatschappelijke problemen kan enorm vermoeiend zijn, als een eindeloze marathon waarbij je zonder pauze vooruit moet blijven gaan. Of het nu gaat om het opkomen voor je gemeenschap op grote schaal of gewoon om het opkomen voor jezelf in alledaagse conflicten. Omgaan met maatschappelijke druk kan vermoeiend zijn. We willen je juist de ruimte geven om jezelf te zijn, zonder verwachtingen of regels. Ruimte om je harnas af te gooien en gewoon te zijn. Laad jezelf op en laat Queer Amsterdam je rustpunt zijn. Neem de tijd voor jezelf.

 

Reinventing (heruitvinden)

Uiteindelijk is onze strijd voor verandering. Dit betekent ook dat wij onze eigen verhalen vertellen en niet een door een ander laten doen. Samen kunnen we bepalen hoe onze toekomst eruit ziet. Vorig jaar boden we een vooruitblik op hoe een bruisend, inclusieve en rechtvaardig Pride ook in Amsterdam mogelijk kan zijn. Dat konden we alleen samen doen. Het was slechts het begin van iets groters. We zien een Pride voor ons waarin jij centraal staat. Creëer samen met ons een toekomst waarin jij je identiteit viert op jouw voorwaarden, zowel tijdens Queer Amsterdam evenementen als daarbuiten.

Resisting, recharging en reinventing zijn de pijlers van onze programmering en bedrijfsvoering. Laten we, terwijl we terugkijken op hoever we zijn gekomen, ook de geest van veerkracht voortzetten. Samen maken we de weg vrij voor een toekomst waarin onze wensen, hoop en dromen werkelijkheid worden. Doe met ons mee om die toekomst vorm te geven.

Veilige(re) plekken tijdens Pride en daarbuiten!

Queer Amsterdam hanteert veiligheidsregels gedurende het gehele evenement van Queer & Pride. Iedereen die deelneemt aan ons programma, heeft zich te houden aan deze regels en gedragscodes. Het is een minimale vereiste voor onze partners om safer spaces te creëren, waarbij de veiligheid van iedereen wordt gewaarborgd.

Wat is een safer space?

Een safer space is een ondersteunende en niet-bedreigende omgeving waar alle deelnemers zich op hun gemak voelen om zich te uiten en ervaringen te delen zonder angst voor welke vorm van discriminatie, haat, seksuele intimidatie of represailles. 

Wij gebruiken het woord safer om te erkennen dat veiligheid relatief is: niet iedereen voelt zich onder dezelfde omstandigheden veilig. Door de ervaringen van iedereen in de zaal te erkennen, hopen we een zo veilig mogelijke omgeving te creëren.

 

Waarom hebben we richtlijnen nodig?

In een ideale wereld zouden alle ruimtes veilig en toegankelijk zijn voor iedereen, en zouden alle mensen rekening houden met elkaars gevoel van veiligheid. Maar ondanks onze beste bedoelingen zijn we ons soms niet bewust van bepaalde zaken of hebben we ondoordachte momenten, waarbij we anderen kwetsen of verkeerd bejegenen. Duidelijke richtlijnen bevorderen de aandacht voor deze mogelijkheden. Met deze richtlijnen willen we deelnemers aan het festival aanmoedigen om gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen over de veiligheid van iedereen en elkaar. 

 

DE VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN

1. We hanteren een ZERO TOLERANCE beleid tegen elke vorm van discriminatie

Wij tolereren geen enkele vorm van racisme, anti-zwart racisme, seksisme, validisme, zionisme, islam fobie, homo-en transfobie, vetfobie, haat of bejegening tegen sekswerkers en antisemitisme.

2. We hanteren een ZERO TOLERANCE beleid tegen elke vorm van haat of haat zaaien

Wij tolereren geen enkele vorm van haat of haatzaaien. Onze samenleving is er vol van, van moslimhaat tot jodenhaat, van haat tegen trans personen tot mensen met beperking. In onze ruimtes willen we ons behoeden van elke vorm van haat, maar juist ruimte creëren voor samenhorigheid en solidariteit.  

3. We hanteren een ZERO TOLERANCE beleid tegen bejegening (lastigvallen) en (seksuele) intimidatie

Als u verbale of fysieke intimidatie of stalking vertoont, wordt u verzocht de ruimte volledig te verlaten. Wij tolereren geen enkele vorm van aanranding of verkrachting. Als intimidatie, stalking, aanranding of verkrachting plaatsvindt, nemen we de gegevens van zowel de dader als de overlevende op en volgen we hen op, zodat we kunnen bemiddelen voor goede zorg en verantwoording, zoals gewenst door de overlevende.

Als je de bovenstaande regels overtreedt, zullen we je vragen het evenement onmiddellijk te verlaten

4. CONSENT is de sleutel voor elke interactie in de ruimte en met ieder persoon

Vragen en nieuwsgierigheid wordt gestimuleerd tijdens de Queer events, echter vragen we iedereen om zich te houden aan de consent (toestemming) regels. Wanneer je bijvoorbeeld iemands naam wilt weten, vraag dan “Mag ik vragen naar je naam?”, waarbij de ander de ruimte krijgt om te bepalen of ze dit willen delen of niet. Wanneer iemand “Nee” zegt, dan respecteer je de “Nee”. Pas wanneer iemand een heldere “Ja” op de vraag geeft, geven ze toestemming. Een "Misschien" of “Ik weet het niet” als antwoord betekent GEEN “Ja”. 

5. PRIORITEIT gaat naar BIPOC & TRANS personen

We vragen alle deelnemers tijdens het Queer & Pride evenement zich bewust te zijn van hun positie in de samenleving en deze te erkennen. Wij prioriteren BIPOC- en trans gemeenschap tijdens het evenement. Wanneer je niet tot deze doelgroep behoort, vragen we je bewust te zijn van de ruimte die je inneemt in de verschillende evenementen gedurende de week - fysiek, emotioneel en verbaal.

6. RESPECTEER de gender en de voornaamwoorden van mensen

Maak geen veronderstellingen over iemands gender, voornaamwoorden of naam op basis van hun uiterlijk of presentatie. Als je niet zeker bent van iemands voornaamwoorden, vraag het dan eerst. Wanneer iemand herhaaldelijk of hatelijk het verkeerde voornaamwoord gebruikt, iemand constant misgenderd of opzettelijk de verkeerde naam gebruikt voor trans personen op dit evenement, wordt diegene verzocht te vertrekken.

7. RESPECTEER de fysieke en emotionele grenzen van anderen

Iedereen kent en heeft eigen fysieke en emotionele grenzen, dat betekent dat jouw grens niet de grens van een ander hoeft te zijn. Wij vragen je rekening te houden met iedereens persoonlijke, fysieke, mentale en emotionele grenzen. Wanneer je over iemands grens heen bent gegaan, luister dan naar diegene en excuseer je voor je gedrag. Het gaat namelijk niet om wat je intentie was, maar wat de ander ervaren heeft!

8. WEES BEWUST van culturele toe-eigening

Steeds vaker zien we dat witte mensen en westerse wereld, de cultuur, geschiedenis en muziek van het Globale zuiden toe-eigent. Om deze koloniale tendens tegen te houden, vragen we je om bewust te zijn van toe-eigening van culturen, tradities, muziek van andere delen van de wereld, denk hierbij aan culturele toegeëigende tattoos of dreadlocks (als wit persoon). We kunnen je vragen om deze te verbergen. 

9. WEES BEWUST van sociale positie ten opzichte van wat er wordt besproken

Nogmaals, wees je ervan bewust hoeveel ruimte je inneemt binnen een bepaald evenement of ruimte. Als de inhoud van het evenement niet direct betrekking heeft op jou of je gemeenschap, geef dan andere mensen de kans om eerst vragen te stellen of te reageren.

10. Wees VERANTWOORDELIJK bij gebruik van alcohol en drugs

Drinken en drugsgebruik zullen deel uitmaken van deze evenementenruimtes, dus we vragen alle aanwezigen die drinken of drugs gebruiken om dit op verantwoorde wijze te doen. Controleer je vrienden en andere aanwezigen als je merkt dat ze te dronken zijn. Als je te dronken wordt om veilig aan het evenement deel te nemen, zullen we je vragen te vertrekken met een vriend of een buddy.

Ten slotte: veiligheid is ook een collectieve inspanning!

We houden elkaar veilig. Om te zorgen dat iedereen kan deelnemen, werken we samen aan een collectieve verantwoordelijkheid om een veilige en moedige ruimte te creëren en vast te houden gedurende deze week. Dus, help elkaar. Neem deel met een vriend of vriendin. Neem pauzes als dat nodig is. Als iets niet goed voelt, benader dan iemand van de organisatie, een beveiliger, of een aanwezig awareness team.

 

Vergroot media

Waarom Queer Amsterdam?

Eén van de lange termijn doelen van QA (Queer Amsterdam) is om (internationaal gezien) een voortrekkersrol in te nemen en een sterk solidariteit netwerk op te zetten. Dan bedoelen we vooral het versterken van de sociaal-maatschappelijke positie van de LGBTQIAP+ gemeenschap; dat doen we onder meer door vanuit een niet-westers en intersectionele visie te werken en meerdere emancipatoire bewegingen aan elkaar te koppelen. Dekolonisatie is daar een belangrijk onderdeel van. Voor de kolonisatie van het globale zuiden waren er al veel groepen die Queer, trans en non-binair waren: het is belangrijk om die te erkennen en te eren.

STRAATFEEST SAAREIN

Café Saarein

  • Feest
  • Community bijeenkomst

Crossing

Rialto de Pijp

  • Film

Gender(less): Visions from the (non-existent) Binaries

Bar Bario

  • Community bijeenkomst
  • Tentoonstelling

Queer Pride Tennis Toss

Amstelpark (naast Bosbaan, Amsterdamse Bos)

  • Sport
  • Community bijeenkomst