Nieuws

Queer Amsterdam's Veiligheidsbeleid

Queer Amsterdam hanteert veiligheidsregels gedurende het gehele evenement van Queer & Pride. Iedereen die deelneemt aan ons programma, heeft zich te houden aan deze regels en gedragscodes. Het is een minimale vereiste voor onze partners om safer spaces te creëren, waarbij de veiligheid van iedereen wordt gewaarborgd.

Wat is een safer space?

Een safer space is een ondersteunende en niet-bedreigende omgeving waar alle deelnemers zich op hun gemak voelen om zich te uiten en ervaringen te delen zonder angst voor welke vorm van discriminatie, haat, seksuele intimidatie of represailles. 

Wij gebruiken het woord safer om te erkennen dat veiligheid relatief is: niet iedereen voelt zich onder dezelfde omstandigheden veilig. Door de ervaringen van iedereen in de zaal te erkennen, hopen we een zo veilig mogelijke omgeving te creëren.

Waarom hebben we richtlijnen nodig?

In een ideale wereld zouden alle ruimtes veilig en toegankelijk zijn voor iedereen, en zouden alle mensen rekening houden met elkaars gevoel van veiligheid. Maar ondanks onze beste bedoelingen zijn we ons soms niet bewust van bepaalde zaken of hebben we ondoordachte momenten, waarbij we anderen kwetsen of verkeerd bejegenen. Duidelijke richtlijnen bevorderen de aandacht voor deze mogelijkheden. Met deze richtlijnen willen we deelnemers aan het festival aanmoedigen om gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen over de veiligheid van iedereen en elkaar. 

 

DE VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN

1. We hanteren een ZERO TOLERANCE beleid tegen elke vorm van discriminatie

Wij tolereren geen enkele vorm van racisme, anti-zwart racisme, seksisme, validisme, zionisme, islam fobie, homo-en transfobie, vetfobie, haat of bejegening tegen sekswerkers en antisemitisme.

2. We hanteren een ZERO TOLERANCE beleid tegen elke vorm van haat of haatzaaien

Wij tolereren geen enkele vorm van haat of haatzaaien. Onze samenleving is er vol van, van moslimhaat tot jodenhaat, van haat tegen trans personen tot mensen met beperking. In onze ruimtes willen we ons behoeden van elke vorm van haat, maar juist ruimte creëren voor samenhorigheid en solidariteit.  

3. We hanteren een ZERO TOLERANCE beleid tegen bejegening (lastigvallen) en (seksuele) intimidatie

Als u verbale of fysieke intimidatie of stalking vertoont, wordt u verzocht de ruimte volledig te verlaten. Wij tolereren geen enkele vorm van aanranding of verkrachting. Als intimidatie, stalking, aanranding of verkrachting plaatsvindt, nemen we de gegevens van zowel de dader als de overlevende op en volgen we hen op, zodat we kunnen bemiddelen voor goede zorg en verantwoording, zoals gewenst door de overlevende.

Als je de bovenstaande regels overtreedt, zullen we je vragen het evenement onmiddellijk te verlaten

 

4. CONSENT is de sleutel voor elke interactie in de ruimte en met ieder persoon

Vragen en nieuwsgierigheid wordt gestimuleerd tijdens de Queer events, echter vragen we iedereen om zich te houden aan de consent (toestemming) regels. Wanneer je bijvoorbeeld iemands naam wilt weten, vraag dan “Mag ik vragen naar je naam?”, waarbij de ander de ruimte krijgt om te bepalen of ze dit willen delen of niet. Wanneer iemand “Nee” zegt, dan respecteer je de “Nee”. Pas wanneer iemand een heldere “Ja” op de vraag geeft, geven ze toestemming. Een "Misschien" of “Ik weet het niet” als antwoord betekent GEEN “Ja”. 

5. PRIORITEIT gaat naar BIPOC & TRANS personen

We vragen alle deelnemers tijdens het Queer & Pride evenement zich bewust te zijn van hun positie in de samenleving en deze te erkennen. Wij prioriteren BIPOC- en trans gemeenschap tijdens het evenement. Wanneer je niet tot deze doelgroep behoort, vragen we je bewust te zijn van de ruimte die je inneemt in de verschillende evenementen gedurende de week - fysiek, emotioneel en verbaal.

6. RESPECTEER de gender en de voornaamwoorden van mensen

Maak geen veronderstellingen over iemands gender, voornaamwoorden of naam op basis van hun uiterlijk of presentatie. Als je niet zeker bent van iemands voornaamwoorden, vraag het dan eerst. Wanneer iemand herhaaldelijk of hatelijk het verkeerde voornaamwoord gebruikt, iemand constant misgenderd of opzettelijk de verkeerde naam gebruikt voor trans personen op dit evenement, wordt diegene verzocht te vertrekken.

7. RESPECTEER de fysieke en emotionele grenzen van anderen

Iedereen kent en heeft eigen fysieke en emotionele grenzen, dat betekent dat jouw grens niet de grens van een ander hoeft te zijn. Wij vragen je rekening te houden met iedereens persoonlijke, fysieke, mentale en emotionele grenzen. Wanneer je over iemands grens heen bent gegaan, luister dan naar diegene en excuseer je voor je gedrag. Het gaat namelijk niet om wat je intentie was, maar wat de ander ervaren heeft!

8. WEES BEWUST van culturele toe-eigening

Steeds vaker zien we dat witte mensen en westerse wereld, de cultuur, geschiedenis en muziek van het Globale zuiden toe-eigent. Om deze koloniale tendens tegen te houden, vragen we je om bewust te zijn van toe-eigening van culturen, tradities, muziek van andere delen van de wereld, denk hierbij aan culturele toegeëigende tattoos of dreadlocks (als wit persoon). We kunnen je vragen om deze te verbergen. 

9. WEES BEWUST van sociale positie ten opzichte van wat er wordt besproken

Nogmaals, wees je ervan bewust hoeveel ruimte je inneemt binnen een bepaald evenement of ruimte. Als de inhoud van het evenement niet direct betrekking heeft op jou of je gemeenschap, geef dan andere mensen de kans om eerst vragen te stellen of te reageren.

10. Wees VERANTWOORDELIJK bij gebruik van alcohol en drugs

Drinken en drugsgebruik zullen deel uitmaken van deze evenementenruimtes, dus we vragen alle aanwezigen die drinken of drugs gebruiken om dit op verantwoorde wijze te doen. Controleer je vrienden en andere aanwezigen als je merkt dat ze te dronken zijn. Als je te dronken wordt om veilig aan het evenement deel te nemen, zullen we je vragen te vertrekken met een vriend of een buddy.

Ten slotte: veiligheid is ook een collectieve inspanning!

We houden elkaar veilig. Om te zorgen dat iedereen kan deelnemen, werken we samen aan een collectieve verantwoordelijkheid om een veilige en moedige ruimte te creëren en vast te houden gedurende deze week. Dus, help elkaar. Neem deel met een vriend of vriendin. Neem pauzes als dat nodig is. Als iets niet goed voelt, benader dan iemand van de organisatie, een beveiliger, of een aanwezig awareness team.