Queer amsterdam

[language-switcher]

OVER ONS

VISIE QUEER AMSTERDAM

Queer Amsterdam staat voor het bevorderen van gelijkwaardigheid, het bestrijden van kansenongelijkheid en het versterken van de sociaal-maatschappelijke en economische positie van álle mensen die zich identificeren als LGBTQIAP+. Queer Amsterdam vindt het belangrijk om gender los te laten, verbinding te vinden bij elkaar en bewustwording te creëren vanuit een intersectioneel perspectief. Anti-discriminiatie op alle vlakken is één van onze kernwaardes. 

VISIE QUEER AMSTERDAM

Queer Amsterdam staat voor het bevorderen van gelijkwaardigheid, het bestrijden van kansenongelijkheid en het versterken van de sociaal-maatschappelijke en economische positie van álle mensen die zich identificeren als LGBTQIAP+. Queer Amsterdam vindt het belangrijk om gender los te laten, verbinding te vinden bij elkaar en bewustwording te creëren vanuit een intersectioneel perspectief. Anti-discriminiatie op alle vlakken is één van onze kernwaardes. 

Ons motto is: By Queers, for Queers. 

In de geschiedenis is er lang over onze identiteit, levens en lichamen besloten vanuit een heteronormatief en koloniaal perspectief. Dit nooit meer.
Wij voelen ons verantwoordelijk voor onze community, omdat wij deel uit maken van de community. Een speciale focus gaat uit naar BIPOC (Black, Indigenous, People of Color) LGBTQIAP+ personen en trans personen. En we vinden het belangrijk om te ruimte en aandacht te geven aan de LGBTQIAP+ers die behoren tot de meest gemarginaliseerden in onze community. Te denken valt aan LGBTQIAP+ vluchtelingen, LGBTQIAP+ mensen met een beperking of een handicap, LGBTQIAP+ sekswerkers en intersex personen. 

Zoals jullie ondertussen weten is Pride dit jaar helemaal anders. Om meer stemmen uit onze community te laten horen is Queer Amsterdam ontstaan, wat samen met Pride Amsterdam samen Queer & Pride zal organiseren. Hierbij is Queer Amsterdam verantwoordelijk voor de eerste week (22-28 juli) en Pride Amsterdam voor de tweede week (1-6 augustus). Samen organiseren ze Queer & Pride met meer dan 70 partners: voor, door en met de LHBTQIAP+ gemeenschap.

Bij Queer Amsterdam staat anti-discriminatie, gelijkwaardigheid en (internationale) solidariteit hoog in het vaandel. Er zijn Queer HUBS ontstaan, die in het teken staan van autonomie, zeggenschap en onafhankelijkheid van de LHBTQIAP+ gemeenschap. De gemeenschap programmeert in Tolhuistuin, Bijlmerpark, Meervaart en Podium mozaïek verschillende programma’s. Die programma’s bestaan uit performances, workshops, spoken word en nog veel meer. §

DOELEN 

Eén van de lange termijn doelen van QA is om (internationaal gezien) een voortrekkersrol in te nemen en een sterk solidariteit-netwerk op te zetten. Dan bedoelen we vooral het versterken van de sociaal maatschappelijke positie van de LGBTQIAP+ gemeenschap; dat doen we onder meer door vanuit een niet-westers en intersectionele visie te werken en meerdere emancipatoire bewegingen aan elkaar te koppelen. Dekolonisatie is daar een belangrijk onderdeel van. Voor de kolonisatie van het globale zuiden waren er al vele volkeren die Queer, trans en non-binair waren: het is belangrijk om die te erkennen en te eren.

QUEER AMSTERDAM 2023

Queer Amsterdam ziet Pride als een middel om meer safe(r) spaces te creëren, kansengelijkheid op de kaart te zetten en de economische positie van onze community te versterken. Daarom is het belangrijk om de connectie te maken met sociale domeinen zoals educatie, zorg, wonen, en werkgelegenheid. Tijdens deze eerste editie in 2023 beginnen we met sport. In het Amsterdams Akkoord staat beschreven dat we intensiever en efficiënter gebruik van sportparken, gymzalen en sporthallen en deze ook veiliger willen maken voor onze community wanneer het gaat om LGBTQIAP+-acceptatie, anti-discriminatie en het tegengaan van seksuele intimidatie. Op die manier streven we naar een toekomst waarbij iedereen op een gegeven moment veilig kan sporten! Daarnaast vinden we het belangrijk dat de locaties betaalbaar zijn. Omdat er nog steeds kansenongelijkheid heerst binnen de LGBTQIAP+ community, zorgt dat voor een financiële drempel voor veel mensen. Als laatste hebben de locaties die vooral door mensen met een migratieachtergrond bezocht worden, prioriteit. Met betrekking tot veiligheid, zullen wij met safe(r) spaces richtlijnen werken.

Al met al streeft Queer Amsterdam naar een Pride waarbij de macht en zeggenschap vanaf onderop wordt bepaald. De organisatie neemt een coördinerende en faciliterende rol aan (in plaats van een sturende) en proberen we er voor te zorgen dat alle stemmen in de gemeenschap een plek krijgen. Er is eenheid in diversiteit die wordt gegarandeerd door een visie die verbinding en samenwerking centraal stelt. Dit kader is opgesteld door het bestuur en de directie en biedt handvatten, maar vooral veel ruimte voor zeggenschap, autonomie en onafhankelijkheid. Wij zien de Pride als een middel ten behoeve van het doel, namelijk: het bewerkstelligen van gelijkwaardigheid en bestrijden van ongelijkheid voor de LGBTQIAP+ community in Amsterdam en Nederland.

Queer Amsterdam is één van de organisatoren van Queer & Pride Amsterdam, wat plaatsvindt van 22 juli tot en met 28 juli en van 1 augustus tot en met 6 augusts. 

Pers

Een Queer & Pride 2023 editie in Amsterdam

AMSTERDAM, 11 juli 2023 – Het Queer en Pride festival brengt een historisch, zinderend en inhoudelijk programma naar Amsterdam deze zomer. Stichting Queer Amsterdam organiseert dit evenement op locaties als Podium Mozaïek, Tolhuistuin, Bijlmer Parktheater en Theater Meervaart. De aftrap is op 22 juli met de jaarlijkse Pride Walk. Die begint in het hart van de hoofdstad en eindigt feestelijk op het Museumplein met het Queer Fest. Queer & Pride stelt de LHBTIQ+ gemeenschap in staat om zich op allerlei manieren te uiten en van zich te laten horen. Het Queer festival duurt tot en met de sportieve afsluiting op vrijdag 28 juli 2023, waarna Stichting Pride Amsterdam de programmering overneemt tot 6 augustus.

Het programma van Queer Amsterdam is gevarieerd samengesteld, door, voor en steeds in samenspraak met de LHBTIQ+ -gemeenschap. Van een festival op het Museumplein tot een tweedaagse conferentie waar de gemeenschap aan het woord komt en politici, beleidsmakers en anderen uitgenodigd worden. De drie centrale thema’s die door het gehele programma lopen zijn: antidiscriminatie, gelijkwaardigheid en internationale solidariteit. De gehele week kunnen bezoekers deelnemen aan verschillende muziek-, film-, debat- en sportactiviteiten. Queer & Pride 2023 brengt het allemaal! Speciale aandacht is er voor de Zwarte LHBTIQ+ gemeenschap, trans personen en sekswerkers, die van meet af aan onlosmakelijk onderdeel uitmaken van de queer-gemeenschap én het protest dat Pride in de kern is. 

Queer & Pride stond bij de oprichting onder leiding van medeoprichter Aynouk Tan, maar het voorzittersstokje is in onderling overleg overgedragen aan Naomie Pieter. De stichting is de vertrekkend voorzitter zeer erkentelijk voor de tijd en moeite die Aynouk Tan vanaf het allereerste begin in dit project gestoken heeft. Samen zullen Tan en Stichting Queer Amsterdam zich blijven inzetten voor de LGBTQIAP+ gemeenschap in het algemeen, en voor mensen die meervoudige discriminatie ervaren op basis van o.a. huidskleur, religie, nationaliteit, migratieachtergrond of lichamelijke dan wel mentale beperking in het bijzonder. 

Naomie Pieter: “Gelijkheid zorgt nog altijd niet voor gelijke behandeling van met name de LHBTIQ+ gemeenschap van kleur. Met Queer & Pride streven we ernaar daar verandering in te brengen. Het evenement is geen doel op zich, maar vooral een middel om bij te dragen aan een inclusiever Amsterdam, waar iedereen zichzelf kan zijn.”

Het Queer & Pride festival wordt een onvergetelijk evenement dat zich richt op inclusiviteit in Amsterdam en de acceptatie van de gehele LHBTIQ+ -gemeenschap. Iedereen die zich daarin kan vinden, is welkom op dit evenement dat z’n weerga niet kent in Nederland.

Noot aan de redactie: 

Zie voor het volledige programma: queer-amsterdam.org

Neem voor meer informatie en interviewverzoeken contact pers@queer-amsterdam.org 

 Volg ons op Instagram @QueerAmsterdam_2023

Partner programma

We zijn nu al ontzettend trots op ons prachtige programma, en dat hadden we niet kunnen bereiken zonder onze partners. We zijn jullie ontzettend dankbaar voor jullie support en geloof in onze gezamenlijke visie voor Queer Amsterdam.
Queer Amsterdam is niets zonder de community en iedereen die onze boodschap support. For Queers By Queers!

Er zijn meer dan 50 mensen, stichtingen, organisaties en bedrijven die wij onze partners mogen noemen. Hier onderaan vind je de lijst! Deze lijst bestaat uit LHBTQIAP+ organisaties en allies.

Daarbij vinden we het belangrijk dat Pride niet alleen op de Dam plaatsvindt. Daarom zullen er in verschillende stadsdelen events georganiseerd worden, zodat de gehele community Pride kan vieren en geen enkel stadsdeel vergeten wordt. Zien we jullie tijdens de Queer Amsterdam evenementen?

Queer Amsterdam begint op 22 juli en de laatste dag is 28 juli! Check ons programma!

AHF Nederland | Amnesty International | Amsterdam Law Hub | Analema | Asian Pride | Audèla | B+ Nederland | Bar Bario | Bijlmer Parktheater| Black Pride | CasinoRevolution | Cinemasia | Club Transmission | Danspaleis | Fite Qlub | Garage Noord | Here to support | Homomonument | House of Jungle | House of Miyake Mugler  | Humans of Film  | IQMF | LezLinkUp X Women’s Collective | Love Swim | Meervaart | Mikel Haman Foundation | NNID | No Limits! Art Castle | Pamela | Pleasure Society | Podium Mozaiek | Pride and Sports | Queer Network Amsterdam | Queer Skate club | Queer Red | QueerCurrents | Roze Filmdagen | Red Light Arts & Culture | Stedelijk Museum | Stichting ART1 | The Planet | The queer Agenda | Tolhuistuin | Transcreen | Transketeers | TransMagazine | Uitgeverij Wildeharen | UnwantedWords | Waterkant
| We Are Queer | 

Contact

Wij zijn op de achtergrond heel druk bezig met organiseren van Queer & Pride 2023. Heb jij vragen over ons programma of onze partners, neem dan gerust contact met ons op.

Pers & Media: pers@queer-amsterdam.org

Sociale media & website: socials@queer-amsterdam.org

Algemene email: info@queer-amsterdam.org 

Queer & Pride is een historisch evenement van maar liefst 7 dagen, beginnend op zaterdag 22 juli tm 28 juli 2023. Om het een succes te maken, werken we hard aan het programma, productie en werven van vrijwilligers.

Wil jij vrijwilliger worden van dit historisch evenement? Voor vragen mailen naar volunteers@queer-amsterdam.org 

Contact

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.jfkndkvbjfdkbvfdjbdfkbvjfdkjbvjdfkjvdfjbvjbfdjkbvkjbdfjbvkjdfbakjvjkabvdjabvjbdfkjabvjfdbkvbfjbvjkadfjvjdfavabjkvfv

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.jfkndkvbjfdkbvfdjbdfkbvjfdkjbvjdfkjvdfjbvjbfdjkbvkjbdfjbvkjdfbakjvjkabvdjabvjbdfkjabvjfdbkvbfjbvjkadfjvjdfavabjkvfv

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.jfkndkvbjfdkbvfdjbdfkbvjfdkjbvjdfkjvdfjbvjbfdjkbvkjbdfjbvkjdfbakjvjkabvdjabvjbdfkjabvjfdbkvbfjbvjkadfjvjdfavabjkvfv

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.jfkndkvbjfdkbvfdjbdfkbvjfdkjbvjdfkjvdfjbvjbfdjkbvkjbdfjbvkjdfbakjvjkabvdjabvjbdfkjabvjfdbkvbfjbvjkadfjvjdfavabjkvfv

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.jfkndkvbjfdkbvfdjbdfkbvjfdkjbvjdfkjvdfjbvjbfdjkbvkjbdfjbvkjdfbakjvjkabvdjabvjbdfkjabvjfdbkvbfjbvjkadfjvjdfavabjkvfv

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.jfkndkvbjfdkbvfdjbdfkbvjfdkjbvjdfkjvdfjbvjbfdjkbvkjbdfjbvkjdfbakjvjkabvdjabvjbdfkjabvjfdbkvbfjbvjkadfjvjdfavabjkvfv

Scroll naar boven